Spring til indhold

Boligforhold på posten

Tjeneste/medarbejderboliger i Europa (inkl. Tyrkiet, men ekskl. Rusland) og Nordamerika (inkl. Mexico) skal i dag lejes og møbleres af medarbejderen selv under 'ny boligpolitik'.

Tjeneste/medarbejderboliger uden for Europa (eksl. Tyrkiet, men inkl. Rusland) og Nordamerika (ekskl. Mexico) bliver i dag lejet og møbleret af repræsentationerne under 'gammel boligpolitik' og efter kordination med SEK/Ejendom.

For at forstå boligforholdene i forbindelse med udsendelse bør alle, der står foran udsendelse, gøre sig bekendt med de gældende instrukser om forvaltning af ejendomme og inventar i udetjenesten. Instrukserne samt de gældene økonomiske rammer for ny boligpolitik vil være tilgængelige for den udsendte medarbejder via Udenrigsministeriets Intranet.

Særlige forhold vedr. bolig gør sig gældende for medarbejdere i og over lr. 37.

For medarbejdere på korttidsudsendelser på under 365 dage gælder der særlige forhold, uafhængigt af hvilken boligpolitk der føres på posten.

Alle specialattacheer, sektoreksperter, eksportstipendiater, programkoordinatorer, vækstrådgivere, samt andre medarbejdere, der er ansat/udsendt på åremål, er selvmøblerende.

 

Konkrete spørgsmål vedr. boligpolitik eller statsmøblering bedes rettet til SEK/Ejendom.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Besigtigelsesrejse under ny boligpolitik

For familier, der udsendes til poster i Europa (inkl. Tyrkiet men ekskl. Rusland) og Nordamerika (inkl. Mexico), og hvor der ikke ved det forudgående stillingsopslag angives, at der er knyttet en bolig til stillingen, gælder, at lejemål for tjenesteboliger indgås ved den udsendte medarbejders egen foranstaltning.

Der er i denne forbindelse mulighed for en betalt besigtigelsesrejse til posten forud for tiltrædelsen. Rejsen bestilles hos Carlson Wagonlit og dækkes af HR/Udeteam. For medarbejdere i og over lr. 37 gør de særlige vilkår vedr. boligen, at der ikke dækkes besigtigelsesrejse.

Til poster i Europa refunderes udgifter til rejse på rabatteret økonomiklasse og op til tre hotelovernatninger for den udsendte og yderligere et medlem af den på posten medfølgende husstand samt sædvanlige dagpenge i op til fire døgn.

Til poster i Nordamerika refunderes udgifter til rejse på rabatteret økonomiklasse og op til fem hotelovernatninger for den udsendte og yderligere et medlem af den på posten medfølgende husstand samt sædvanlige dagpenge i op til seks døgn.   

Boligrammer under ny boligpolitik

Boliger i Europa (inkl. Tyrkiet, men ekskl. Rusland) og Nordamerika (Canada, USA og Mexico) skal i dag lejes og møbleres af den udsendte medarbejder selv.

Til dette formål udmelder SEK/Ejendom individuelt beregnede boligrammer for medarbejderens husleje og driftsudgifter baseret på antallet af medfølgende, udetillægsberettigede børn.

Alle specialattacheer, sektoreksperter, programkoordinatorer ved styringsenheder samt medarbejdere i øvrigt ansat/udsendt på åremål er selvmøblerende.   

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00