Spring til indhold

Udkast til Danmarks besvarelse af FN's komité for økonomiske, kulturelle og sociale
rettigheder (ICESCR) List of Issues

Bemærkninger til rapportudkastet kan fremsendes indtil d. 24.
maj 2019.

Danmark skal aflevere opfølgende rapport vedrørende FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder til FN i juli 2019.

Rapporten tager udgangspunkt i komiteens fremsendte List of Issues på baggrund af konventionens 15 artikler samt Danmarks 6. periodiske rapport fra maj 2018. Se her for nærmere information om Danmarks eksaminationer i menneskerettigheder i FN, herunder ved FN's komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Bemærkninger til udkastet til Danmarks opfølgende rapport kan fremsendes forud for den endelige færdiggørelse til kontoret for folkeret og menneskeret (JTFM@um.dk) indtil fredag den 24. maj 2019. Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt overskrider det maksimale omfang for rapporter til FN komitéer, hvorfor rapportens længde vil blive justeret inden fremsendelse til ICESCR.

Rapportudkastet kan tilgås her.

List of Issues kan tilgås her.

 For yderligere information kontakt:

Stine Svejborg, Kontoret for folkeret og menneskeret, Udenrigsministeriet, stinsv@um.dk.

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: jtfm@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 06 29