Spring til indhold

Hvad er Brexit?

Brexit er betegnelsen for Storbritanniens udtræden af EU.

Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning om, hvorvidt Storbritannien skulle forlade EU. Resultatet var et flertal for at forlade EU: 48,11 procent stemte ”remain” - 51,89 procent stemte ”leave”.

Den 29. marts 2017 meddelte Storbritannien officielt, at Storbritannien ønsker at forlade EU. Erklæringen til EU blev indgivet under artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Den proces giver som udgangspunkt to år til at gennemføre Storbritanniens udtrædelse. Den oprindelige udtrædelsesdato var derfor den 29. marts 2019. Da de 27 resterende EU-medlemslande på anmodning fra den britiske regering besluttede den 10. april 2019 at udskyde udtrædelsesdatoen, forlader Storbritannien nu EU den 31. oktober 2019. Hvis det britiske parlament godkender udtrædelsesaftalen inden da, forlader Storbritannien i stedet EU på den første dag den efterfølgende måned.

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande blev i slutningen af november 2018 enige om en udtrædelsesaftale, der sætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside. For eksempel blev man enige om, at en overgangsperiode skal træde i kraft på udtrædelsesdatoen og løbe frem til udgangen af 2020 med mulighed for et eller to års forlængelse. I den periode vil Storbritannien ikke længere være EU-medlem og derfor ikke være repræsenteret i EU’s institutioner, men alle EU’s regler vil stadig gælde for britiske borgere og virksomheder. Samtidig vil man i overgangsperioden kunne forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud. Du kan læse mere om, hvad der forhandles om her.

Det er dog muligt at udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament inden den 31. oktober 2019. Det scenarie vil betyde, at Storbritannien forlader EU uden en aftale (det såkaldte ’no deal’-scenarie). Hvis det sker, vil Storbritannien fra den ene dag til den anden overgå fra at være et EU-medlemsland til at være et tredjeland uden for EU. Storbritannien vil med andre ord træde ud af EU uden samarbejds- og handelsaftaler med EU og uden en overgangsperiode. Det vil kunne få konsekvenser for dig som borger eller virksomhed. Du kan læse mere om, hvad der sker, hvis Storbritannien ender med træde ud af EU uden en aftale her.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen