Spring til indhold

Kriseberedskab på de danske ambassader 

Ambassadernes kriseberedskabsplaner tilpasses og forbedres løbende for at kunne yde en effektiv og professionel bistand til nødstedte danskere i udlandet.

Det stigende antal danske rejsende og den generelt forhøjede globale sikkerhedsrisiko understreger vigtigheden af, at danske repræsentationer kan yde en effektiv og professionel service til borgere i mange forskelligartede og uforudsigelige situationer. Det stiller store krav til kriseberedskabet på ambassaderne i udlandet.

I forbindelse med den løbende tilpasning og forbedring af ambassadernes kriseberedskab, er bl.a. ambassadernes tekniske udstyr blevet opgraderet. Alle ambassader har fået satellittelefoner, så de kan kommunikere, selvom de normale telefonsystemer er nede. Herudover er udvalgte ambassader blevet udstyret med specielle mobile enheder, der gør det muligt at oprette en hurtig forbindelse til Internettet via satellit. Som et yderligere supplement er der på en række fjerntliggende ambassader radiokommunikationsudstyr, der gør det muligt at kommunikere med Udenrigsministeriet.

I kriser af stort omfang og med mange berørte danske borgere, kan assistance fra frivillige danskere i området være yderst værdifuld. Der er blandt ambassaderne taget initiativ til at inddrage frivillige lokale netværk af bosiddende danskere i kriseberedskabet. Det kunne f.eks. være lokale sammenslutninger af danskere, lokale virksomheder og/eller enkelte ressourcepersoner i internationale organisationer, NGO'er m.m. Se samarbejdet med Danes Worldwide (pdf).

Da forholdene i de lande, hvor Danmark har ambassader, er meget forskellige, er kriseberedskabet på de danske ambassader ikke ens. Det kan alligevel være værdifuldt at dele erfaringer, viden og ideer til beredskabsplanlægning, hvilket bl.a. sker gennem ministeriets Intranet.

Det internationale samarbejde mellem ambassaderne om planlægning og iværksættelse af kriseberedskabet er ligeledes blevet styrket.