Spring til indhold

Organisation

Udenrigsministeriet består af hjemmetjenesten, ministeriet i København, og udetjenesten, Danmarks repræsentationer i udlandet. 

Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste, hvor missionen, visionen og værdierne er de samme, uanset om medarbejderen sidder i Accra, Bruxelles, Kabul, München eller i København.
Den øverste chef for Udenrigsministeriet og leder af ministeriets direktion er departementschefen.

Udenrigsministeriet i København

Udenrigsministeriet i København er organiseret i centre og afdelinger inden for følgende områder:

  • Global politik og sikkerhed
  • Europa og Nordamerika
  • Global udvikling og samarbejde
  • Trade Council
  • Borgerservice og kommunikation
  • Juridisk tjeneste
  • Ressourcer og drift

Herudover findes en række stabsfunktioner, herunder bl.a. Controller, Protokollen og Evalueringskontoret.

Udenrigsministeriet i verden

Danmark har en række ambassader, der alle er placeret i hovedstader. Flere af Danmarks ambassader dækker mere end ét land, og antallet og placeringen af ambassader overvejes og prioriteres løbende i lyset af Danmarks udenrigspolitiske interesser og prioriteter.

Danmark har også repræsentationer ved internationale organisationer. Det er eksempelvis EU-repræsentationen i Bruxelles eller FN-repræsentationen i New York.

Danmark har ligeledes et antal generalkonsulater, handelskontorer, innovationskontorer og repræsentationskontorer. Generalkonsulaterne er typisk placeret i større provinsbyer i udlandet og varetager kulturelle og kommercielle opgaver samt hjælper nødstedte danskere. Danmark har eksempelvis generalkonsulater i Flensborg og i Shanghai.

Handelskontorerne er placeret i områder, hvor der er betydelige kommercielle interesser for Danmark. Det kan være i Silicon Valley i Californien eller i Sydney i Australien.

Danmark har omkring 400 honorære konsuler. Det er typisk lokale forretningsmænd med en tilknytning til Danmark, der ulønnet hjælper danskere i nødsituationer eller hjælper danske virksomheder. De honorære konsulater er ofte placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder.