Spring til indhold

NATO-indsættelser

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er hjørnestenen i Danmarks sikkerhedspolitik. Danmark har varetaget sine sikkerhedspolitiske interesser og værdier i Alliancen siden dens grundlæggelse i 1949. I en verden med et sikkerhedsbillede under hurtig forandring er NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Danmark bidrager aktivt til bl.a. NATO’s internationale indsættelser.

Her beskrives igangværende NATO-mindsættelser med dansk militær deltagelse pr. februar 2018:

Resolute Support Mission, Kabul, Afghanistan
Siden afslutningen af ISAF og hjemtagelsen af de danske soldater i Helmand-provinsen, har Danmarks militære indsats i Afghanistan koncentreret sig om at træne og rådgive de afghanske sikkerhedsstyrker i Kabul. I december 2017 blev det besluttet at øge det danske troppebidrag til NATOs Resolute Support Mission (RSM) fra op til ca. 100 til 155 soldater. Her bidrager de bl.a. med træning og uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker, militærpolitiopgaver, transportopgaver og opgaver for RSM-hovedkvarteret.

NATOs Stående Flådestyrke 1
Danmark har i 2018 kommandoen over den ene af NATOs to stående fregatgrupper, SNMG1. SNMG1 opererer primært i Østersøen samt i den nordlige og østlige del af Atlanterhavet, hvor fregatgruppen bl.a. har til opgave at sikre NATOs tilstedeværelse samt gennemføre træningsøvelser. Det danske bidrag til SNMG1 består af en fregat samt en personalestab på ca. 130 personer.

NATOs Fremskudte Tilstedeværelse i Baltikum og Polen
Danmark bidrager med ca. 200 soldater til NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen. De danske soldater er udstationeret i Estland, hvor de i rammen af en britisk bataljon skal være udsendt i hele 2018.

Baltic Air Policing
Danmark bidrager jævnligt til NATOs suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum, kaldet Baltic Air Policing. Opgaven svarer til det nationale afvisningsberedskab i Danmark. I 2018 stiller med et nyt bidrag til indsatsen i form af fire F-16 fly og ca. 60 personer. Det er hensigten, at det danske bidrag skal være stationeret på Sialiai luftbasen i Litauen og indgå i Baltic Air udsendt fra januar og ca. fire måneder frem. De danske kampfly er stationeret på Sialiai luftbasen i Litauen.

Kosovo Force (KFOR)
Danmark har deltaget i KFOR siden 1999. I dag bidrager Danmark med ca. 35 personer, der gennemfører vagttjenester i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver for Kosovo Force’s hovedkvarter i Pristina.