Spring til indhold

Ilulissat-erklæringen og Kontinentalsokkelprojektet

Læs mere om Ilulissat-erklæringen og Kontinentalsokkelprojektet

Ilulissat-erklæringen

Ilulissat-erklæringen er en skelsættende politisk erklæring om Arktis’ fremtid. Den blev vedtaget i Ilulissat i Grønland d. 28. maj 2008 af ministre fra de fem kyststater i Det Arktiske Ocean – Danmark/Grønland, Canada, Norge, Rusland og USA. Ilulissat-erklæringen sender et stærkt politisk signal om, at de fem kyststater vil handle ansvarligt, når det gælder
den fremtidige udvikling i Polar-havet. Staterne har politisk forpligtet sig til at løse uoverensstemmelser og overlappende krav gennem forhandlinger. De fem lande bekræftede samtidig, at de vil styrke deres samarbejde på vigtige områder. Det gælder både det brede samarbejde, som finder sted i bl.a. Arktisk Råd og FN’s Søfartsorganisation (IMO). Og det gælder det praktiske daglige samarbejde om bl.a. eftersøgning og redning, miljøbeskyttelse og sejladssikkerhed.
 

Læs Ilulissat-erklæringen her

 

Kontinentalsokkelprojektet i praksis

Rigsfællesskabet har siden 2006 som led i kontinentalsokkelprojektet gennemført en række ekspeditioner i Det Arktiske Ocean for at indsamle de videnskabelige data, der understøtter et krav om udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil. En fællesnævner for ekspeditionerne er et tæt samarbejde med andre lande. Også Canada og USA foretager i disse år videnskabelige undersøgelser i Det Arktiske Ocean med henblik på en udvidelse af disse landes kontinentalsokkel. Rigsfællesskabets ekspeditioner ”LORITA” (2006), ”LOMBAG” og ”LOMGRAV” (2009) var eksempelvis baseret på canadisk logistik. LOMROG  togterne i henholdsvis 2007, 2009 og 2012 blev gennemført med den svenske isbryder Oden i samarbejde med Sverige og Canada. I 2007 blev togtet i en periode støttet af en russisk atomisbryder. En anden fællesnævner for ekspeditionerne er, at der udover selve indsamlingen af data relevante i forhold til kontinentalsokkelprojektet, også er lagt vægt på videnskabeligt udbytte og følgeforskning indenfor andre fagområder. Der er således blevet indsamlet iskerner, målt istykkelse, indsamlet prøver af DNA og bakterier, undersøgt geologi, oceanografi, planktonøkologi og målt akkumulering af kviksølv. Denne dataindsamling er foretaget i samarbejde med danske, grønlandske, svenske og amerikanske forskningsinstitutioner og har skabt øget viden om det Det Arktiske Oceans pladetektonik, palæoklima, fysiske oceanografi og økosystemer. Det krav, der blev indgivet til den såkaldte Sokkelkommission (the Commission on the Limits of the Continental Shelf, "CLCS") i december 2014, bygger på data indsamlet under kontinentalsokkelprojektet samt andre offentligt tilgængelige data.