Spring til indhold

Ansvarlige myndigheder

Generelle spørgsmål:

Udenrigsministeriet

Juridisk Tjeneste

Asiatisk Plads 2

1448 København K

+ 45 33 92 00 00

um@um.dk  

 

 

Indrejserestriktioner:

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

+ 45 33 14 88 88

politi@politi.dk

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholsgade 10

1216 København K

+ 45 61 98 40 00

uim@uim.dk

 

Udlændingesstyrelsen

Ryesgade 53

2100 København

+ 45 35 36 66 00

 

Sanktioner i forbindelse med arbejdsmæssige forhold:

Beskæftigelsesministeriet

Center for jura, arbejdsret og internationale forhold

Ved Stranden 8

1061 København K

+ 45 72 20 50 00

bm@bm.dk

 

Styrelsen for International Retkruttering og Integration

Njalsgade 72c

2300 København

+ 45 72 14 20 01

uim@uim.dk

 

Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer:

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

+ 45 35 29 10 00

erst@eksportkontrol.dk

 

Læs mere her: https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sanktioner

 

Maritime sanktioner:

Søfartsstyrelsen

Carl Jacobsen Vej 31

2500 Valby

+ 45 72 19 60 00

sfs@dma.dk

 

Sanktioner i forbindelse med anløb og ophold i havne:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K 

+ 45 41 71 27 00

trm@trm.dk

 

Tilsynsmyndighed i forbindelse med sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikringer:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

+ 45 33 55 82 82

finanstilsynet@ftnet.dk

 

Våbenembargo samt sanktioner på militært udstyr til intern undertrykkelse:

Justitsministeriet

Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

+ 45 72 26 84 00

jm@jm.dk

 

Sanktioner på studie- og forskningsvirksomhed:

Uddannelses- og forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

+ 45 33 92 97 00

ufm@ufm.dk

 

Sanktioner på luftfartsfaciliteter, herunder sikkerhed og afvikling af luftarter:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

+ 45 72 21 88 00

info@tbst.dk

 

Import-, eksport- og transportforbud af bl.a. guld, ædelmetaller, diamanter, råolie, petrokemiske produkter, tømmer og ædle træsorter, luksusvarer og overvågningsudstyr:

SKAT

Toldlovgivning

Østbanegade 123

2100 København Ø

+ 45 72 22 18 18

 

Toldstyrelsen

Slet Parkvej 1

8310 Tranbjerg J

+ 45 72 22 18 18

toldst@toldst.dk

 

 

Visse specifikke landesanktioner:

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

+ 45 35 29 10 00

erst@eksportkontrol.dk

 

Erhvervsstyrelsen er endvidere ansvarlig for følgende specifikke landesanktioner:

 

Iran:

-    Eksport af grafit, råmetaller eller halvfabrikata

-    Eksport af Enterprise Ressource Planning software

 

        Syrien:

        -    Eksport af nøgleudstyr og -teknologi til olie- og gassektoren   

        -    Eksport af udstyr eller teknologi til brug for nye kraftværker til el-

             produktion

        -    Eksport af jetbrændstof og flybrændstofadditiver

      

        Rusland:

         -     Eksport af produkter til olieindustrien

 

       Nordkorea:

         -     Eksport af flybrændstof