Spring til indhold

Fiskeri

Udenrigsministeriet arbejder for at skabe fleksible rammer for fiskerierhvervet samt for at reducere omfanget af administrative byrder mest muligt. Vilkårene for dansk fiskeri reguleres dels gennem EU's fiskeripolitik dels gennem nationale politiske initiativer og national lovgivning.

I EU arbejder Udenrigsministeriet på at fremme danske synspunkter, således at både bæredygtighed og danske erhvervs- og forbrugerinteresser tilgodeses bedst muligt.
 
Udenrigsministeriets opgaver omfatter også nationale initiativer og regler som eksempelvis regulering af erhvervsfiskeri og lystfiskeri samt støtte til udviklingsprojekter, der medvirker til at sikre et bæredygtigt og udviklingsorienteret fiskerierhverv.

Udenrigsministeriet er ansvarligt for administration og regulering af EU's fiskeripolitik, regelfastsættelse, kontrol, strukturpolitik, lystfiskeri, støtte til erhvervsfremme og til miljøvenligt fiskeri.

Fiskeristatistik

På Fiskeristyrelsens hjemmeside findes en meget omfattende fiskeristatistik over blandt andet landinger, kvoter, auktioner, beskæftigelse og udenrigshandel.

EU's fiskeripolitik
Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Derfor har EU gjort fiskeripolitikken til et fælles anliggende. Udgangspunktet for fiskeripolitikken er fri og lige adgang til at fiske i EU-farvand, i internationalt farvand og i tredjelandes farvand, hvor EU har indgået aftaler.