Spring til indhold

Religions- og trosfrihed

Religions- og trosfriheden er en af de grundlæggende menneskerettigheder og er internationalt fastlagt i artikel 18 i FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR) om religions- og trosfrihed. Bestemmelsen suppleres af artikel 18 i FNs Universelle Menneskerettighedserklæring. Religions- og trosfriheden omfatter også retten til at skifte tro og retten til ikke at tro.

Religions- og trosfriheden har dårlige vilkår i store dele af verdenen. Der har i de seneste år været en række eksempler på stadig grovere overgreb på religions- og trosfriheden. Samtidig står krænkelser i form af overgreb, marginalisering og diskriminering på grund af religion og tro sjældent alene. Der er således god grund til at fokusere ekstra meget på religions- og trosfriheden i disse år.

Med regeringsgrundlaget 2015 lagde regeringen op til at styrke det internationale samarbejde for at beskytte religiøse minoriteter. I overensstemmelse hermed er der med virkning fra 1. januar 2018 oprettet en ny enhed under Udenrigsministeriet til en særlig dansk indsats til fordel for religions- og trosfrihed og religiøst forfulgte, herunder kristne. Regeringen har yderligere styrket indsatsen med 5 mio. kr. på finansloven til oprettelse af konkrete projekter.

For at styrke den danske indsats er der samtidig oprettet en kontaktgruppe for religions- og trosfrihed.

Enheden ledes af den særlige repræsentant religions- og trosfrihed, ambassadør Michael Suhr.

Enheden kan kontaktes her.

På følgende side, kan du læse mere om arbejdet med indsatsen.