Spring til indhold

Ret til ophold

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat have mulighed for ophold i Danmark, hvis de har lovligt ophold her i Danmark, inden Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019. Elementerne i udtrædelsesaftalen fastsætter også en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra den 30. marts 2019 til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse på enten et eller to år. Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, inden overgangsordningen ophører, vil være omfattet af udtrædelsesaftalen. Det gælder også i forhold til britiske statsborgere bosat i Danmark. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil endvidere fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU medlemsstat fra den 30. marts 2019 til overgangsperiodens ophør.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil du som britisk statsborger som udgangspunkt blive betragtet som tredjelandsborger. Det indgår selvfølgelig i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før Storbritanniens udtræden, er kommet hertil som EU-borgere.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind