Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for dig?

Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere er et EU land, og at bl.a. EU’s regler om EU-borgernes fri bevægelighed ikke længere vil gælde i Storbritannien. Danske statsborgere, der bor i Storbritannien, vil således ikke længere kunne benytte sig af EU’s regler om fri bevægelighed i Storbritannien. Det forhold, at Storbritannien træder ud af EU betyder også, at britiske borgere, der bor i Danmark, ikke længere vil være EU-borgere, og derfor ikke længere vil have de rettigheder, som EU-borgere i andre EU-lande har. Læs mere om rettighederne for EU-borgere og borgere fra Storbritannien her.

EU – og Danmark – har fra starten lagt vægt på, at Brexit-forhandlingerne skulle give vished og klare vilkår for de danske statsborgere, der allerede opholder sig i Storbritannien, og for de britiske statsborgere, der opholder sig i Danmark. Derfor er spørgsmålet om borgerne en central del af udtrædelsesaftalen.

Der blev i slutningen af november 2018 opnået enighed om udtrædelsesaftalen mellem den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande, der sætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Du kan finde udtrædelsesaftalen på Kommissionens hjemmeside.

Det er dog vigtigt at understrege, at udtrædelsesaftalen endnu ikke er godkendt af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet. Aftalen skal godkendes i sin helhed i både det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, for at den vil kunne finde anvendelse, når Storbritannien udtræder den 29. marts 2019. Hvis ikke udtrædelsesaftalen godkendes, vil bestemmelserne vedrørende danske og andre EU-borgeres rettigheder i Storbritannien ikke træde i kraft.

I den situation vil Storbritannien forlade EU uden en aftale – det såkaldte ”no deal-scenarie”. Risikoen for et no deal-scenarie, fordi der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, har forståeligt nok gjort britiske borgere i Danmark og danske borgere i Storbritannien bekymrede i forhold til deres fremtidige rettigheder

Det er en vigtig prioritet for regeringen, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, skal behandles ordentligt, uanset hvordan forhandlingerne udvikler sig.

Den britiske regering har på samme måde tilkendegivet, at man vil sikre rettighederne for EU-borgere i Storbritannien i et no deal-scenarie. Men det er endnu uklart, hvad der præcist ligger heri.

For generelle spørgsmål og svar i forbindelse med rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen, kan du få yderligere hjælp her.

Skal du rejse mellem Storbritannien og EU efter den 29. marts 2019? Det er vigtigt at forberede dig grundigt, inden du tager afsted, hvilket du kan få hjælp til her.

Click here for english version.


 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som dansk statsborger i Storbritannien

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

Spørgsmål om ret til ophold

United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold

Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind